Иванчо бил много слаб ученик

Иванчо бил много слаб ученик и най-вече математиката, изобщо не му вървяла. Изкарвал двойка след двойка. Разтревожила се майка му и решила да го изпрати в католическо училище в близък град. Завърнал се Иванчо след месец, много отслабнал, очите му били като понички, а в бележника му имало шестица до шестица.
– Браво, Иванчо! Какво се е случило с теб? – не вярвала майка му на очите си.
– Абе, мани! Още първия учебен ден, учителят ни по математика ни показа гол мъж, закован с пирони на знака плюс. Още тогава разбрах, че тези даскали изобщо не се шегуват…