Изпратили Гарабед да открадне една папка

КГБ изпратили Гарабед да открадне една тънка папка от ЦРУ. Шефовете му заповядали:
– Гарабед, тази папка никой не е успявал да я вземе до сега. Даваме ти две години, за да ни я донесеш.
След две седмици, Гарабед им донесъл папката. Всички били много изненадани го попитали:
– Гарабед, как та успя да вземеш папката, че и толкова бързо при това?
– Аз на ЦРУ толкова ваши дебели папки сам им давал, че те за една тънка ли ще се циганят…