Каубой и индианец препускат из прерията

Каубой и индианец препускали из прерията.

По някое време спират, а индианецът се ослушал и казал:
– Апахите напредват от запад!
– Какво да правим?
– Препускаме на изток!
Пак препускали известно време и спрели.
– Команчите наближават от изток!
– Какво ще правим сега?
– Бързо, тръгваме на север!
След известно време пак:
– Сиуксите идват от север.
– Ами сега, какво ще правим?
– Тръгваме на юг!
Пак препускали няколко часа и спрели.
– Навахите идват от юг. Обградени сме отвсякъде.
– Лошо, и какво предлагаш да правим сега?
Индианецът се замислил и казал:
– Какво имаш предвид под това „НИЕ“, бледолики?

Вашият коментар