Каубой яздел из прерията

Каубой яздел из прерията, когато изведнъж се обадил вътрешният му глас:
– Веднага спри коня!
– Но защо? Ама как? – спорел известно време с гласа си каубоя, но в крайна сметка спрял.
– Слез от коня!
Каубоят слязъл.
– Вземай лопатата и започвай да копаеш!
Копаел, копаел, копаел… и нищо. Накрая каталясал и казал, че иска да спре, но гласа настоял да продължи. Изкопал дълбока дупка и намерил в нея торба пълна със злато. Тогава вътрешният глас му казал:
– Добре, сега метни торбата на коня и тръгни към реката.
Отишли до реката и гласът му казал:
– Сега, намери най-дълбокия вир и хвърли в него торбата със златото.
Вече имайки пълно доверие на гласа, каубоят хвърлил златото във вира и попитал:
– И сега какво?
– Голям кеф, нали? Слушай как бълбука само…