Китаец влязъл в каубойски бар

Един китаец влязъл в каубойски бар. Огледал се и отишъл при бармана, който бил негър.
– Барман, направи ми един церен цай – казал китаеца.
– Как чай, бе? Тука се пие само уиски! В бара се влиза само по каубойски: риташ вратата, гърмиш с пищова в тавана и казваш: „Барман, дай ми едно уйски“. Сега излез и влез отново както трябва – по каубойски. – скарал му се бармана.
Китаецът излязъл, влязъл отново в бара и казал:
– Барман, да един церен цай.
Негърът много се ядосал и казал на китаеца:
– Застани сега ти зад бара, а аз ще ти покажа как се влиза.
Застанал китаецът зад бара, а негърът изритал силно вратата, влязъл в бара, стрелял в тавана и казал:
– Барман, сипи едно уиски!
Китаецът го погледнал с пренебрежение и казал:
– Тука не сервира на церни…