Корав грък си седял в таверната

Корав грък си седял в таверната и кротко си пиел узото. До него седнало някакво дребно човече със синдрома на меката китка. То си поръчало две мартинита. След като ги изпило, очите му светнали, навело се към гърка и нежно му прошепнало:
– Искаш ли да ти лапна оная работа?
Гъркът скочил, забил няколко удара в главата на фейчето, изхвърлил го през прозореца на таверната и пак кротко си седнал на мястото и продължил да пие.
– Човече, досега не бях те виждал така разярен! Какво толкова ти каза този? – попитал бармана учудено.
– Не чух добре, нещо за работа… – казал големия.