Крадец откраднал една врата

Крадец откраднал една врата. Един полицай го видял и го подгонил.
– Стой! Спри! – извикал той.
Крадецът обаче не спрял и полицаят продължил да го гони. По едно време почти го настигнал и крадецът, понеже нямало какво друго да прави, взел, че спрял, сложил вратата пред себе си и се скрил зад нея. Полицаят го настигнал, спрял пред вратата, почукал на нея и извикал:
– Отвори!
– Няма да отворя!
Полицаят поклатил заканително глава и казал:
– Нищо, аз запомних къде живееш и утре ще дойда пак!