Крали Марко си вървял през полето

Крали Марко си вървял през полето и на едно място, пътят се разделял на две. По средата Крали Марко видял табела, на която пишело:
„Ако тръгнеш наляво – ще умреш! Ако тръгнеш надясно, ще станеш п*дераст“.
Почудил се Крали Марко, почудил се, и взел, че завил надясно. Повървял той малко и видял пред себе си една грозна триглава ламя, която била заспала!
Взел Крали Марко една огромна скала и с нея разбил едната глава. Тогава втората глава се надигнала и казала:
– Е, кажи ми сега, как може да си такъв п*дераст?