Късен следобед в прерията

Късен следобед в прерията. Лъвът и лъвицата се препичали на слънце. Изведнъж заека дошъл, ударил един шамар на лъва и побягнал. Лъвът изобщо не му обърнал внимание. Лъвицата била в шок:
– Ама ти си цар на животните! Какво ти става? Настигни го и го разкъсай!
– Остави го! Той е малък и глупав. Няма никакъв смисъл да се занимаваш с него.
След няколко дни, историята се повторила. Лъвицата не издържала и хукнала след заека. Той обаче се шмугнал в някаква тръба, а лъвицата продължила след него, но се заклещила и не могла да излезе. Заека излязъл от другия край на тръбата, върнал се при нея и я оправил по пълна програма, след което изчезнал. След като се измъкнала от тръбата, лъвицата тръгнала да се връща обратно при лъва. Опашката и била подвита, ушите били увиснали,  изобщо била много засрамена. Лъвът я погледнал въпросително, след което я попитал:
– Заведе те при тръбата, нали?