Владимир Илич Ленин починал и се озовал в ада

Владимир Илич Ленин починал и се озовал в ада. Една седмица по-късно, дявола се обадил на Господ:
– Моля те Боже, прибери го тоя комунист! Организира дяволите ми в профсъюзи, всички малки дяволчета станаха пионерчета, подтиква грешните души да вдигат революция…
Господ съжалил дявола и прибрал Ленин в рая. Една седмица по-късно, дяволът се обадил на Господ, за да го пита какво става.
– Как е, Господи?
– Значи, обръщай се към мене с „Другарю Господ“! Сега изобщо нямам време да се занимавам с твоите глупости, защото бързам за партийното събрание. И да знаеш – Бог няма!