Лисицата бягала през гората

Лисицата бягала през гората. Погледнала нагоре и какво да види, свраката лети назад.
– Ти защо летиш назад, ма?
– Ами, демокрация, ще летя както си искам!
Хукнала да бяга лисицата назад през гората, обаче се нанизала на х*я на Кумчо Вълчо. На другият ден пак се срещнали лисицата и свраката.
– И аз като тебе, реших да бягам назад през гората, ама ако знаеш какво стана? Оплакала се лисицата.
– Ами да, тя демокрацията е само за горните етажи! – отговорила доволно свраката.