Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба

Лорд Джон решил да остане по до късно в клуба и затова трябвало да се обади на милейди, за да предупреди за своето закъснение.

Набрал номера на домашния си телефон и отсреща вдигнал икономът му Монти. Те провели следния разговор:
– Добър вечер, Монтли.
-: Добър вечер, сър Джон.
– Би ли предупредил милейди, че тази вечер ще се прибера по-късно от клуба. Кажи и да не се притеснява.
– Разбира се, сър! Обаче милейди вече се оттегли в покоите си, заедно с вас, сър.
– Сигурен ли си, Монтли?!
– Абсолютно, сър!
– Би ли отишъл в кабинета ми да вземеш пушката ми и да отидеш в покоите на милейди за да ме застреляш?
– Разбира се. Бихте ли изчакали на телефона?
– Ще изчакам!
Докато сър Джон чакал, се чул изстрел, а не след дълго и още един. След малко се  чул и спокойният глас на иконома.
– Готово, сър, застрелях ви!
– Благодаря ти Монти, но защо се чуха два изстрела? Да не се е случило нещо с милейди.
– А, не. Ще ви обясня. Влязох в спалнята на милейди, а вие спяхте до нея. Тогава аз се прицелих във вас и тъкмо да стрелям и вие се се събудихте и затова не ви уцелих. Тогава вие побегнахте по северното стълбище, а аз ви настигнах пред входа на зимната градина и ви застрелях,
– Благодаря ти Монтли! Но не едно нещо ме тревожи – ние нямаме зинма градина…
– Така ли? Вие изобщо кой номер набирате?

Вашият коментар