Любовника отишъл при любовницата

Любовника отишъл при любовницата и казал:
– Съблечи се! Измислил съм една нова поза, с която ще експериментираме.
– Не мога. Мъжът ми купи говорещ папагал и той ще му разкаже всичко.
– Не се притеснявай. Ще покрием клетката и той нищо няма да види. Ти ще се надупиш на масата, а аз ще се кача на полилея и ще се завъртя силно. Всичко ще стане прекрасно.
От клетката се чул силен рев:
– Отрежете ми езика, но задължително искам да видя това!