Лъвът бил много ядосан

Лъвът бил много ядосан, че животните цапали гората и са я превърнали на тоалетна. Заповядал им, да построят една тоалетна и всички да ходят в нея. На заека, обаче веднъж му се приходило по голяма нужда, а горската тоалетна била много далече. Огледал се набързо, видял че наблизо няма никой и се изходил по средата на поляната. Тъкмо привършвал и видял, че лъвът се задава по пътеката. Станал заека и захлупил ла*ното с лапите си. Лъвът видял, че заека криел нещо и го попитал:
– Ей, заек, какво криешв лапите си?
– Нищо! Хванах една пеперуда!
– Дай да я видя!
Вдигнал си заека ръцете, погледнал нагоре и казал:
– Я, тя излетяла!
Погледнал после надолу и с изненада извикал:
– Ама тя и се е наср*ла от страх…