Медицинска сестра минавала сутринта

Медицинска сестра минавала сутринта да види пациентите и всички и казвали:
– Сестра, днес си станала от грешната страна на леглото.
Така, като стигнала на третата стая и писнало и попитала:
– Добре, любезна съм с вас, защо да съм станала от грешната страна на леглото?
Пациентите и отговорили:
– Как защо? Обула си чехлите на лекаря от нощната смяна!