Междуселски автобус спрял на спирка

Междуселски автобус спрял на спирка. Една баба се качила, седнала зад шофьора и поръчала:
– Момче, обади ми се, когато стигнем до Попица!
– Спокойно, бабо! Ще ти се обадя.
Автобусът се клатушкал час, два, три и по едно време бабата побутнала шофьора:
– Има ли много още до Попица?
Шофьорът с ужас се усетил, че е забравил за бабата. Теглил на ум една майна, завъртял волана и карал петдесет километра в обратната посока. Когато пристигнали казал:
– Ето бабо, стигнахме в Попица. Слизай!
– Ама защо да слизам? Аз не съм за Попица!
– Как така?
– Дъщеря ми каза, като я наближим, да си изпия хапчето…