Милейди казала на лорда

Милейди казала на лорда:
– Сър, синът ни вече порасна достатъчно. Мисля, че е крайно време да му обясниш за отношенията между жените и мъжете. Мога и аз да му обясня, но смятам,че тази чест би трябвало да се пада на вас, понеже сте мъж. Ако не знаете как да го направите, ще ви кажа, че първо трябва да започнете с птичките и тревичките и едва тогава да преминете към хората.
Извикал лорда своя син и го попитал:
– Сине, ти спомняш ли си онези двете сестри, Кети и Бети?
– Разбира се, тате.
– А спомняш ли си какво правехме четиримата?
– Е, как да не си спомням тате! Такива неща забравят ли се?
– Ами сине, трябва да ти кажа, че е абсолютно същото е и при птичките и при тревичките…