Млада репортерка на риболовно състезание

Изпратили млада репортерка да отрази риболовно състезание. Тя направила няколко общи снимки и отишла да интервюира победителите, като започнала от бронзовия медалист.
– Имахте ли слука днес?
– Не беше само слука. Аз съм УНГ хирург. Веднъж имах страшно много работа и не ми остана никакво време да си купя стръв. Събрах остатъците от операционната и имах най-хубавият риболов! От тогава аз ловя само на сливици…
Репортерката била леко стресирана, но продължила със сребърния медалист:
– Ами вие, имахте ли слука днес?
– Аз също като колегата съм хирург. Специалист съм по коремната кухина. На мен ми направи впечатление, че една щука или един сом да има във водоема и ще излезе на апендикс!
Момичето било вече съвсем втрещено, но отишло към победителя в състезанието и го попитало:
– Вие също ли сте хирург?
– Не госпожице, аз съм местният ходжа…