Младеж се явил на конкурс в музикална академия

Младеж се явил на конкурс в музикална академия.
– Добре господине. – обърнал се председателя на комисията. – Нека да проверим вашите слухови и певчески способности.
– Аз нямам такива. – отвърнал младежа.
– Но какво правите тук тогава?
– Аз имам особен талант. Мога да пърдя по ноти!
– Ама как така?
– Ами така! Дайте ми ноти и ще ви покажа.
Дали му ноти и той наистина започнал да пърди по тях.
– А можете ли Бах?
– Да!
– А Моцарт?
– Дайте нотите да видя.
Дали му те нотите, а младежа ги гледал и се чешел по главата. Накрая въздъхнал:
– Съжалявам, но няма да мога…
– Ама защо?
– Ами, защото на две места има голяма вероятност да се насера…