Младо момиче отишло да се изповяда

Младо момиче отишло да се изповяда в църквата.
– Отче, нарекох един мъж “копеле”.
– Но защо? – попитал отчето.
– Понеже ме докосна по рамото.
– Както сега те докосвам аз ли? – попитал отчето.
– Да, отче!
– Но, това не може да бъде причина да го наречеш копеле.
– Ама отче, той ми пипаше гърдите.
– Както сега ги пипам аз ли?
– Да, отче!
– Това също не може да бъде причина да го наречеш копеле.
– Ама той ме съблече след това .
– Както аз ли? – попитал отчето.
– Да, отче!
– Това също не е причина да го наречеш копеле.
– Ама отче, той ме облада.
– Както аз в момента ли? – попитал отчето.
– Да, отче!
– Това също не е причина да го наречеш копеле.
– Ама отче, оказа се, че той е болен от сифилис!
– Ах това мръсно копеле…