Три момчета живеели заедно

Три момчета живеели заедно. Ако някоя вечер, някой от тях се напиел, другите двама го спуквали от бой. Веднъж единият казал:
– Момчета, тази вечер ще съм на парти във фирмата. Ще има много пиене и жени. Хайде, да не ме биете, защото мисля здраво да се отрежа.
Другите двама се съгласили. На другия ден, обаче пичът се събудил, смазан от бой.
– Защо така, бе момчета? Нали ви помолих да не ме биете?
– Снощи, когато се прибра и започна да блъскаш по вратата, те изтърпяхме. Когато отиде в банята и пя пиянски песни, пак те изтърпяхме. Когато се из*ра на килима в хола, се сдържахме. Но, след като набучи цялото л*йно с клечки за зъби и попита „Може ли, това таралежче да живее с нас?“ – тогава вече не издържахме…