Монахиня се прибирала към манастира

Млада монахиня се прибирала към манастира на смрачаване. Пътят минавал през една малка горичка. Срещнал я някакъв разбойник и я изнасилил. Седнала младата монахиня и започнала да плаче:
– Какво направи? Сега как ще кажа на майката игуменка, че са ме изнасилили два пъти?
– Как така два пъти? Аз те изнасилих само веднъж! – рекъл разбойника.
– Ама ти какво, мислиш да минеш само с един път ли? – сопнала се монахинята.