Морени

Морени представляват натрупани несортирани скални късове, смесени с пясък и глина, пренесени и отложени от ледниците. Морените биват подвижни (при съвременните ледници) и неподвижни (останали на място след разтапяне на ледниците). Съществуват четири вида морени: основни, странични, челни и средни. По своите размери, морените варират от размера на песъчинка до размера на огромна скала. На територията на България, морени можете да видите само в планините Пирин и Рила.