Мутра пътува със скъпия си джип

Мутра пътува със скъпия си джип. На пътя му изскочило стадо овце и мутрата спрял ядосан и се развикал на овчаря:
– Сега, ако не можеш да познаеш какъв съм, ще ти взема една овца!
– Да не си бизнесмен? – пробвал да отгатне овчарят.
– Не позна. Давам ти още един шанс.
– Да не би да си банкер?
– Пак не позна – казала мутрата и метнала една овца в багажника.
– Аха, ясно… ти си мутра! – казал овчарят.
– Как позна, бе? – попитала мутрата учудено.
– Ами, как можа, от цяло стадо овце, баш кучето да ми вземеш…