Две мутри отишли на лов за мечки

Две мутри отишли на лов за мечки с частен самолет. Пилотът ги оставил в тундрата и изрично ги предупредил:
– Самолетът ми е малък и можем да вземем само една мечка. Разбрахте ли?
– Нямаш проблеми!
Върнал се пилотът след два дни, а мутрите стояли на поляната с две убити мечки. Пилотът се хванал за главата:
– Нали ви казах, че има място само за една мечка?
– Ама ти и миналата година каза една мечка, а когато ти платихме 1000 долара, се нави на две. Тази година ще ти дадем 2000 долара.
Пилотът веднага се съгласил и качили и двете мечки. Полетели те и след половин час, самолетът започнал да губи височина и паднал. За щастие всички останали живи. Едната мутра излиза изпод отломките и попитала:
– Къде ли сме?
Втората също изпълзяла, огледала се и отговорила:
– Абе де да знам, ама едва ли сме много далече от мястото, на което паднахме миналата година…