Мъж влязъл в зоомагазин

Мъж влязъл в зоомагазин и видял някакъв папагал за хиляда лева.
– Защо е толкова скъп този папагал? – попитал той продавача.
– Това е много рядка порода. Изключително са интелигентни. Знае страшно много думи и говори свободно няколко чужди езика.
Мъжът купил папагала и си го отнесъл вкъщи. Сложил клетката на масата, седнал и започнал да чака. Чакал час, чакал два, но папагалът не обелвал нито дума.
– Хайде говори, бе! Кажи нещо! Кажи:„Пешо е пич! Пешо е пич!“
Папагалът продължавал да мълчи. Мълчал в продължение на няколко дни. Мъжът бил вече напълно отчаян и седейки пред клетката, крещял:
– Пешо е пич! Пешо е пич!
Изведнъж папагалът се обадил:
– Пешо, знаеш ли, каква е разликата между индукция и дедукция?
Пешо бил напълно объркан:
– А стига, бе! Защо мълча досега? Не знам каква е разликата! За първи път ги чувам тези думи!
– Ето, видя ли? Как очакваш тогава, да седна да си говоря с тебе? – казал надменно папагалът и се обърнал на другата страна.