Мъж се завърнал от задгранична командировка

Мъж се завърнал от задгранична командировка. Взел си такси от летището към центъра. Изведнъж дял, че жена му влязла с някакъв тип в един хотел. Веднага казал на таксиметровия шофьор:
– Искаш ли да спечелиш 5000 лева?
– Разбира се, че искам! – възторжено отговорил таксиджията.
– Добре, отиди сега в онзи хотел отсреща (дал му снимка)и намери жена ми и я доведи тук, влачейки я за косата!
След десетина минути, таксиджията излязъл от хотела, влачейки някаква жена за косата към таксито.
– Ама, това не е моята жена! – започнал да крещи клиента.
– Знам, че не е твоята! Това е моята жена! Дръж я здраво, за да не избяга, а аз се връщам за твоята! – казал таксиметровия шофьор.