Наложило се да отиде в съседното село

На един поп му се наложило да отиде в съседното село по работа. Той взел със себе си и попадията. Тя била млада и много хубава жена. Докато вървели по пътя, който минавал през една гора, ги пресрещнали трима разбойници. Те набили попа, откраднали му парите, набили и попадията, взели и всичките скъпоценности и за капак на всичко, като я видели такава млада и хубава, взели, че и тримата я опънали и после избягали и се скрили в гората. Тръгнали си попът и попадията и двамата с наведени глави. Изведнъж попът се обърнал и зашлевил един здрав шамар на жена си.
– Чакай, попе, защо ме удари?- попитала попадията.
– Това, че пътят към другото село минаваше през гората, беше Божа работа. Това, че ни пресрещнаха разбойници, също беше Божа работа. Това, че мене ме биха и теб че те еб*ха, също беше Божа работа. Но това, където си въртеше задника и охкаше, си беше от тебе! Затова те ударих.