Наредили се всички животни на опашка

Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия и чакат.

По едно време дошъл заекът и се наредил най–отпред. Лъвът го хванал и го хвърлил най-отзад на опашката и му казал:
– Ей, заек, няма да се пререждаш!
Заекът станал, отръскал се и пак се наредил най-отпред. Лъвът пак го хвърлил най-накрая на опашката.
– Заек, нали ти казах, няма да се пререждаш!
Случката се повторила няколко пъти. След последния път когато лъвът хвърлил заека накрая на опашката, заекът казал:
– Ако лъвът още веднъж ме хвърли, няма да отворя бакалията!

Вашият коментар