Научил, че хората взимат наркотици

Един ден, Исус Христос научил, че хората взимат наркотици. Той наредил на своите апостоли, да го запознаят с това дяволско изобретение. Пръв дошъл Свети Петър и му донесъл пакетче с хероин. След малко пристигнал Свети Георги, който му донесъл доза кокаин. След няколко минути се появил запъхтян и Юда. Исус го попитал с нескрито любопитство:
– Ами ти, какво ми донесе?
– Ченгета…