Никой не канел сър Хенри

Никой не канел сър Хенри на приеми, понеже му се носела славата на човек с нецензурен език. Една лейди рискувала с уговорката да се държи като джентълмен, в противен случай трябвало да напусне веднага. Той обикалял, слушал скучни светски разговори и си мълчал. По някое време домакинята го подканила да каже някакво остроумие. Сър Хенри казал:
– Дами и господа, слагам лявата си ръка в джоба и държа нещо, което започва с буквата „К“. Познайте какво държа?
Домакинята казала на иконома:
– Джон, донесете дрехата на сър Хенри, моля!
Сър Хенри го спрял:
– Спокойно Джон, държа ключ.
След още един час скука, сър Хенри вдигнал ръка за внимание и казал:
– Дами и господа, слагам дясната си ръка в джоба и с нея държа нещо, което започва с буквата „К“. Познайте какво държа?
Домакинята пак подканила иконома:
– Джон, донеси дрехата на сър Хенри, моля!
Сър Хенри отново го спрял:
– Спокойно Джон, държа кърпичка.
След още един час, сър Хенри поискал думата крайно отегчен:
– Дами и господа, слагам двете си ръце в джобовете и държа нещо, което започва с буквата „К“. Познайте какво държа?
Всички затаили дъх в очакване. Тогава, сър Хенри казал на иконома:
– Джон, донесете дрехата ми, моля!