Някъде в Турция

Някъде в Турция, близо границата със Сирия, в едно селце, в една пещера, живеел Али м*нафа. Никои не смеел да припари наоколо, от страх да не му се случи нещо, от което после да се срамува да разказва на другите. Веднъж местните жители решили да организират конкурс за смелост. Условието било, да влезеш в пещерата и да извикаш с всичка сила „Алиии!“ и ако нищо срамно не ти се случи отзад – печелиш конкурса. Всякакви юнаци идвали при пещерата на Али, но си тръгвали засрамени, без да кажат какво им се е случило вътре.
Един ден, дошъл някакъв канадски момък на име Джъстин – по прякор Биберона. Влязъл той в пещерата и докато се държал с две ръце отзад извикал „Алиии!“, но никой не му отговорил. Пуснал дясната си ръка и я сложил до устата за да извика по-силно: „Алиии!“ – но пак никой не му отговорил. Пуснал той и другата ръка, за да я сложи до устата, за да издаде още по-силен вик и извикал: „Ааааа, гад мръсна! Отзаде ми ли си бил…“