Офицери решавали важен въпрос

Офицери решавали важен въпрос: колко бутилки водка да вземат за предстоящия пикник? Полковникът казал:
– Кажете вашето предложение, господин лейтенант.
– Най-добре да вземем по осем бутилки на човек.
– Вие сте млад и и не си спомняте, но преди три години ние взехме по осем бутилки на човек и резултата беше, че изгубихме автобуса! Не се приема! Кажете вашето предложение, господин капитан.
– Предлагам, по седем бутилки на човек.
– Вие служите при нас отдавна и би трябвало да помните, че преди пет години, ние взехме по седем бутилки на човек и резултата беше, че изгубихме радиста! Не се приема. Кажете вашето предложение, господин майор.
– По шест бутилки водка на човек.
– Това изобщо не е добра идея! Не помните ли, че преди седем години, когато взехме по шест бутилки водка, ние изгубихме въдиците си… Не, господа, аз предлагам следното. Вземаме по десет бутилки водка на човек и няма да вземаме въдиците, няма да вземаме радиста и няма да излизаме от автобуса….