Отишла една блондинка да кандидатства във ВУЗ

Отишла една блондинка да кандидатства във ВУЗ. За подкрепа, взела цял  отбор клакьорки-блондинки! Влязла и професора я пита:
– Колежке, имам само един въпрос… Колко е две плюс две?
– Пет, господин професоре!
Отзад се обадили клакьорките:
– Дайте и още един шанс! Дайте и още един шанс!
– Добре, ще ви питам пак: Колко е две и две?
Блондинката се замислила и казала:
– Три, господин професоре!
Отзад пак се чуло:
– Дайте и още един шанс! Дайте и още един шанс!
– Добре,но този път те питам за последно! Колко прави две и две?
Блондинката се замислила, дала всичко от себе си и отговорила:
– Четири, господин професоре!
Отзад се чуло дружно:
– Дайте и още един шанс! Дайте и още един шанс…