Отишли на спиритичен сеанс

Майката на Иванчо отишла на спиритичен сеанс и го взела със себе си. Контактьорът избрал точно Иванчо, за да демонстрира своите паранормални способности.
– Кажи ми момче, с кой искаш да те свържа?
– Ами, с дядо, ако е възможно…
– Добре!
Контактьорът изпаднал в транс и заговорил с друг, треперещ глас:
– Здравей Иванчо, аз съм дядо ти от небето. Какво желаеш да ме питаш, дете мое?
– Здравей дядо! – отговорил Иванчо видимо впечатлен. – Искам само да те попитам, какъв к*р дириш там на небето, като преди половин час си беше вкъщи…