Мъж отишъл на интервю за работа

Мъж отишъл на интервю за работа, за което му било известно, че кандидатства и някакъв голям връзкар. Интервюиращият го попитал:
– Владеете ли свободно английски, френски, немски, испански и руски?
– Владея ги отлично!
– А, осъждан ли сте?
– Не!
– Имате ли завършено висше образование по специалността, с успех по-висок от 5.95 и с препоръка от курсовия ви ръководител?
– Имам!
– А казвате ли се Гътьо Маков Даков?
– Не…
– Eeee, тогава няма как да ви наемем…