Овчар взел за жена красива блондинка

Овчар взел за жена красива блондинка.

Започнал сезонът за паша на овцете и преди да потегли, овчарят казал на жена си.
– Аз заминавам на пасището. Понеже ти ще останеш вкъщи, искам да знаеш, че ако поискам да правим любов, ще гръмна веднъж с пушката и те чакам на пасището.
Отишъл овчарят да пасе овцете и когато му се приискало да прави любов, гръмвал с пушката един път и жена му пристигала. Един ден, обаче, жена му не дошла след като той гръмнал. На следващият ден случката се повторила. Така било цял месец и овчарят взел да се притеснява. Зарязал той овцете и се прибрал в селото. Прибрал се в вкъщи, но от жена му нямало и помен. Отишъл при съседа и го попитал:
– Съседе, случайно да си виждал жена ми?
– Ами, да ти кажа, тука си беше жена ти. От време на време се чуваше по един изстрел и тя изчезваше за малко, но след това се прибираше. Обаче, откакто започна ловният сезон, изобщо не съм я мяркал…

Вашият коментар