Пчелна отрова

Пчелната отрова е продукт от секреторната дейност на малката и голямата отровна жлеза на пчелите-работнички, натрупван в мускулен резервоар, свързан с жилото. Пчелната отрова представлява гъста безцветна течност с кисела реакция, парлив вкус и бактерицидно действие. Пчелната отрова съдържа малко вода, до 40% сухи вещества, мед, магнезий и органични киселини. Смъртоносната доза пчелна отрова за човек е о,2 грама. Използва се като лечебно средство.