Петелът и кокошката постоянно спорили

Петелът и кокошката постоянно спорили на кого работата е по-тежка. Накрая решили да си разменят ролите за една седмица. Информирали фермера за смяната. На втория ден, кокошката изтичала при петела и му казала:
– Ти печелиш! Давай пак да се разменяме, че фермера ми каза „Ако и утре не ме събудиш навреме… отиваш право в тенджерата“!
Петелът също се зарадвал и казал:
– Абе, тя и твоята не е лесна. Фермерът иска от мен по едно яйце всеки ден. Аз имах две, но вече му ги дадох, а за утре си нямам и на идея от къде да му търся яйце…