Пилот на хеликоптер се загубил

Пилот на хеликоптер се загубил в бурята.

Видял обаче, един небостъргач и показал табела с надпис: „Къде съм?“
От сградата му показали друга табела, чийто надпис гласял: „В един хеликоптер!“
Тогава навигаторът му казал:
– Карай наляво!
– Но откъде знаеш?
– Намираме се пред офисът на на Майкрософт!
– Но как разбра?
– Ами отговорът им беше също като отговорите в Help-а на Windows. Абсолютно точен, но също така и напълно безполезен.

Вашият коментар