Пожар, дим, паника…

Пожар, дим, паника… разни хора тичали насам-натам. Началникът на пожарникарите се промъкнал в една от стаите, за да види дали има някой за спасяване и какво да види – един от неговите служители бил награбил някаква мадама и я ч*кал.
– Сержант, какво правиш, засрами се!
– Ами, аз, тука… спасявам, нали…
– В такива случаи е нужно да се направи изкуствено дишане!
– Е, да… то аз така започнах и…