Познавал всички видове дървета

Един циганин, който се занимавал с рязане на дърва твърдял, че познава всички видове дървета. Един ден отишъл да работи при един човек, който имал в двора си „дафинов лист“. Човекът решил да го изпита колко познава дърветата и го попитал:
– Хайде се, кажи ми какво е това дърво?
Циганинът го гледал, гледал, откъснал си едно листо и след като го сдъвкал, възкликнал:
– Това е саздърма, бе бате, саздърма…