Прибрал се по-рано от командировка

Мъж се прибрал по-рано от командировка. Влязъл в спалнята си и какво да види. Някакъв тип се качил върху жена му и действал. На жена му и се виждали само стърчащите крака. Мъжът направо побеснял. Отишъл в кухнята и хванал първия попаднал пред очите му стол. Откършил крака му и се върнал в спалнята. Там с всичка сила набил дървения крак в задника на прелюбодееца. Чули се страшни писъци и крясъци, а съпругът излязъл на стълбите пред външната врата и си запалил една цигара треперейки, за да се успокои. В това време видял, че жена му се качвала по стълбите с торби в ръцете.
– Ти какво правиш тука? – попитал мъжа удивен.
– Ходих до магазина. Ти доста рано си се завърнал от командировка. Да не забравя да ти кажа, сестра ти и мъжа и ни дойдоха на гости…