Двама приятели от детските години

Имало двама приятели от детските години. Единият от тях станал студент, а другия влезнал в казармата. Един ден, студента написал писмо на войника:
– В университета всичко е перфектно! Само купони, заведения, всяка вечер ново гадже. Обаче вечер, когато си легна в
квартирата и гледам тавана… в ъгъла виждам паяк.Ти паяк ял ли си?
След една седмица, войникът му отговорил:
– Тук в казармата всичко е перфектно! Много спорт сред природата, безплатни дрехи, храна на корем. Обаче вечер, като си легна в спалното и гледам тавана… в ъгъла виждам паяк. Ти паяк еб*л ли си?