Три приятелки си говорили

Три приятелки си говорили.
Първата казала:
– Вчера, докато чистех якето на мъжа ми, видях няколко руси косъма по ръкава. И като взех, че се ядосах, хванах ножицата и му накълцах цялото яке…
Другите казали:
– Мале, ти направо си му разказала играта…
Втората казала:
– А пък аз, докато му перях панталона на моя, видях в джоба му един лист, а на него написано женско име и телефон. И като взех, че се ядосах,
изхвърлих и легена, и водата, и панталона през прозореца…
Другите казали:
– Мале, ти си му разказала играта…
Третата казала:
– А пък аз, да ви кажа, както си гледах сапунения сериал и видях как главната героиня джоби мъжа си и намира презерватив. Преджобих аз моя и какво мислите намерих в неговия джоб? Точно така, презерватив! Така се ядосах, че хванах една игла и целия го надупчих…
Първата извикала ужасена:
– Мале, ти си ми разказала играта…