Профилактичен преглед на миньорите

Профилактичен преглед на миньорите от мина за въглища. Един от тях влязъл при кожния лекар:
– Съблечете се и си покажете чл*на. Изтеглете кожичката назад. А, какво е това под кожичката?
– Ами, дъвката ми!
– Но, какво прави е там?
– В мината е много прашно и мръсно, а там е единственото чисто място!
– Ужас! Ама там май виждам и втора дъвка?
– Да! Тя е на Мехмед! Той нали няма къде да си я прибере…