Проститутка изтичала при катаджия

Проститутка изтичала при катаджия и му казала:
– Дай си фуражката за дин час и ще ти дам петдесетачка.  След един час проститутка се върнала и дала фуражката и петдесетачка на катаджията. Той я попитал:
– За какво ти беше фуражката?
Проститутката отвърнала:
– Виждаш ли оня джип? Момчетата в него, искаха да изч*кат катаджия, а аз с фуражката все едно бях катаджията…
– Колко пари ти дадоха?
– Двеста лева.
– Ами, че за двеста лева, можеха да се договорят и с мен…