Пътничка в автобуса говорела по мобилния

Пътничка в автобуса говорела по мобилния телефон:
– Представи си, Миче, влязох в спалнята ни, а там той се търкаля със съседката в нашето легло. Изнесох се на пръсти и отидох в спалнята и взех… О, Миче, пристигнах на спирката ми. Довечера, в шест, като си тръгна от работа ще ти доразкажа.
В шест вечерта, същата жена се качила в автобуса, а вътре седели същите хора. Един мъж се качил запъхтян и казал:
– Не съм закъснял, нали?
Погледнал към жената и казал:
– Хайде, какво чакаш? Звъни на Мичето…