На пътя бил спрял камион

На пътя бил спрял камион. Шофьорът лежал отдолу и нареждал:
– Мамичката му да… Е. не, аз мамичката ти ще…
Покрай него минал свещеник, който го чул какви ги говори и му казал:
– Защо псуваш така? Това няма да ти помогне!
– Тука нищо не помага, отче. Вече два часа се мъча и не мога да го поправя.
– А защо не пробваш да се помолиш на свети Кристобал, покровителят на шофьорите?
– Мислиш ли, че това ще помогне?
– Е, поне няма да навреди.
Шофьорът седнал в кабината, вдигнал очи към небето и казал:
– Свети Кристобал, моля те да направиш така, че тази бричка да тръгне.
След това завъртял ключа, двигателят заработил и той подкарал камиона.
Свещеника останал самичък на шосето и гледайки смаяно започнал да си говори сам:
– Не, това просто си е е*ало майката…