Разказвали им следната история

На англичанин, французин и евреин им разказвали следната история:
През пустинята вървели младеж и девойка. Те се заблудили. Вървели, вървели, но изпитвали много силна жажда. Изведнъж, младежът намерил портокал. Той го дал на девойката, за да я спаси. Въпросът е: „Какъв е бил по народност младежът?“
Англичанинът отговорил:
– Младежът е бил англичанин. Само един английски джентълмен, е способен на подобна джентълменска постъпка…
Французинът отговорил:
– Аз си мисля, че е бил французин. Само един французин, може да направи подобно нещо за една дама…
Евреина отговорил:
– Стига глупости, очевидно е, че е бил евреин…
Всички го изгледали с учудване и го попитали:
– Защо пък да е бил евреин?
– Ами, как защо? Защото, само един истински евреин, може да намери портокал в пустинята…